Gespecialiseerde zorg

Patiënten met een oncologische of palliatieve thuisbehandeling hebben gespecialiseerde thuiszorg én net dat extra beetje warmte nodig. Het voordeel van een thuisbehandeling is dat je in je vertrouwde omgeving bent, wat je comfort aanzienlijk verhoogt. We hebben oog voor je totale situatie.

 

Denk bij gespecialiseerde thuiszorg aan concrete hulp bij voeding en medicatie toedienen via een sonde, chemopompen afkoppelen en andere chemotherapeutische thuisbehandelingen. We kunnen langskomen voor intraveneuze antibioticakuren en het aanprikken of spoelen van je poortkatheter. Via die katheter krijg je vocht, voeding of medicatie.

Bij oncologische wonden gaat de verzorging verder dan de dagelijkse wondzorg.

Hoe we je comfort kunnen verbeteren is de centrale vraag. Soms kan het om iets kleins gaan, zoals je hoofdkussen beter schikken tijdens ons bezoek, of door medicatie mee te brengen als je niet tot bij de apotheker geraakt.

 

Voor dringende hulp kan je het personenalarm gebruiken of snel een pijnpomp laten inschakelen. Zo hoef je niet nodeloos de pijn te verbijten.

Samen met je arts starten en volgen we de juiste pijnbestrijding op

gespecialiseerde zorg

Thuisverpleging en totaalzorg​

Hygiënische verzorging

Verpleegkundige zorg

Kortverblijf

Medisch materiaal

Aangepast rolstoelvervoer