Zelfstandige thuisverpleging: veelgestelde vragen

Bij een eerste contact spreekt de verpleegkundige een richtuur met je af. Past het bezoek voor of na je werk? Of beter ’s ochtends omdat je ’s middags vaak naar het ziekenhuis moet? Ons team van zelfstandige thuisverpleging probeert dit uur te respecteren, maar vraagt ook begrip voor onvoorziene omstandigheden.

Bij een eerste bezoek schatten we in welke zorg je nodig hebt en gaan met je in overleg. Wat kan je mantelzorger of andere vrijwilligers en waarvoor schakel je onze zelfstandige thuisverpleging in?

We spreken het moment van de opstart af. En ook het richtuur, zodat je ongeveer weet wanneer een verpleegkundige van De Valeriaan langskomt.

Bij een eerste behandelingsbezoek hou je dit best klaar:

  • Identiteitskaart
  • Mutualiteitsklevertje
  • Voorgeschreven medicatie
  • Doktersvoorschrift

We streven ernaar om zoveel mogelijk dezelfde verpleegkundigen bij je te laten langskomen. Omdat we een klein team van zelfstandige thuisverpleging vormen, zie je vaak dezelfde gezichten. Bovendien is elke verpleegkundige op de hoogte van jouw situatie via een dagelijkse overdracht.

Als je de deur niet opendoet, steekt de verpleegkundige altijd een briefje in je brievenbus om te melden dat hij of zij is langsgeweest. Eventueel start hij of zij de procedure ‘patiënt in nood’ op.

Kan je niet aanwezig zijn op het afgesproken tijdstip? Verwittig ons zo snel mogelijk, zodat we niet ongerust hoeven zijn. We leggen dan een nieuwe afspraak vast zodat je zelfstandige thuisverpleging vlot kan continueren.

We begrijpen dat je huisdier veel voor je betekent. Als het nodig is, kunnen we wel vragen om je huisdier tijdens je verzorging even in een aparte ruimte te houden.

Je kan rekenen op de discretie van ons team van zelfstandige thuisverpleging. Zij respecteren je privacy, dat is zelfs wettelijk bepaald. De wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van 08/12/92 geeft je het recht om je persoonsgegevens in te zien en te wijzigen. Persoonlijke informatie wordt niet gebruikt voor andere doeleinden.

De ziekteverzekering vergoedt de prestaties van de verpleegkundige via jouw ziekenfonds. De wet bepaalt dat een beperkt aantal zorgen niet terugbetaald wordt. Voor deze zorgen vragen we je een kleine vergoeding. Je verpleegkundige zal je hierover informeren. 

Bij een eerste bezoek van onze zelfstandige thuisverpleging is het handig als je deze documenten klaarlegt:

  • Doktersvoorschrift: dat is noodzakelijk voor alle zorgen, behalve hygiënische zorgen en een aantal specifieke zorgen.
  • Identiteitskaart
  • Mutualiteitklevertjes
  • Voorgeschreven medicatie

De medicatie die je moet nemen zoals ontsmettingsvloeistof voor de verzorging van je wonde en verbandmateriaal koop je zelf bij je apotheker. Ook voorgeschreven medicatie voorzie je zelf.

De verpleegkundige zorgt voor steriel materiaal zoals spuiten, naalden, wondzorgsets, sets voor blaasspoelingen.